Због великог интересовања ученика за упис у Електротехничку школу, Министарство просвјете и културе РС одобрило је проширење одјељења за по четири ученика.

 

Одјељења су проширена са 24 ученика, на 28 ученика по одјељењу.

 

Примљено је још 32 ученика, у осам одјељења.

 

Списак примљених ученика налази се на огласној табли школе.