Електротехничка школа "Никола Тесла" У Бањој Луци, иако под другим називима и под другим облицима организовања има веома дугу и богату традицију. Основана је године 1939. у Бањој Луци, у згради данашњег Филозофског факултета као средња техничка школа која је имала три одсјека: машински, електротехнички и архитектонско-грађевински. Под њеном управом дјеловале су још: Мушка занатска, Вечерња мајсторско-дјеловодна и Стручна продужна школа. Главна дјелатност школе била је школовање средњотехничког кадра.

У току 2 свјетског рата, углавном због одласка вечег броја ученика и наставника у НОБ-у, школа је имала прекиде у раду све до ослободења. Редовна настава почела је 1. септембра 1945. године, а септембра 1948. године школа се дијели на Грађевинску и Индустријску средњу школу. Овако раздвојене раде до 18. јануара 1952. године, када се поново формира јединствена Средња техничка школа. Од школске 1962/63 године Средња техничка школа прелази у зграду данашње Металске школе, а у оквиру школе оснива се и радио-електронски одсјек (до тада је постојао само одсјек јаке струје - енергетски). Реформом школског система од 1974. Године формира се Електро школа са сједиштем у згради у којој и данас ради (од 1969 године то је била зграда школе ученика у привреди), која поред електротехничара образује и кадрове трећег степена електро струке преузете из школе ученика у привреди. Од 1992. године школа мијења назив у Електротехничка школа "Никола Тесла" и од тада уписује само профиле са четверогодишњим трајањем школовања, а кадрови трећег степена прелазе поново у школу ученика у привреди до данас.

У својој дугогодишњој традицији школа је стекла висок друштвени углед на чему треба захвалити свим досадашњим генерацијама које су знање стечено у овој школи уградиле у развој електропривреде овог краја. Упркос тешким околностима у којима је радила, нарочито у ратним условима, школа није нимало изгубила на својој популарности што се види по великом броју свршених основаца који желе овдје наставити своје образовање. Томе треба додати и чињеницу да наши свршени ученици налазе готово редовно, запослење не само у електропривреди него и у свим предузећима и установама, а један дио веома успјешно наставља студиј на електротехничким и другим факултетима у Бањој Луци и даље. Настава се изводи у шеснаест учионица, четири модерно опремљена кабинета и седам радионица за практичну наставу. Школа посједује и властиту фискултурну салу, веома богату библиотеку и ђачку бифе-кухињу. Практична настава се изводи у школским радионицама (друге и неке треће разреде) и радним организацијама.