Презиме и име

Радно мјесто

Антонић Драгана

спремачица

Вејновић Неда

спремачица

Вукојевић Санела

спремачица

Гатарић Душанка

спремачица

Јованић Томислав

домар

Кнежевић Јелена

спремачица

Кољанчић Милева

спремачица

Марјанац Бранкица

спремачица

Перић Мирко

домар

Срдић Гордана

спремачица

Џомбић Драгана

спремачица