ОПШТА АКТА

Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске"- Број 41/18)

Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" - Број 92/20)

Правилник о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске" - Број 24/19)

Правилник о садржају и начину полагања завршног и матурског испита у средњим стручним и техничким школама ("Службени гласник Републике Српске" - Број 9/09)

Етички кодекс за раднике и ученике средњих школа ("Службени гласник Републике Српске" - Број 29/19)

Правилник о поступку за избор ученика генерације у средњим школама ("Службени гласник Републике Српске" - Број 17/19)

Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у васпитно-образовном систему Републике Српске (март 2019)

Правилник о извођењу екскурзија и излета ("Службени гласник Републике Српске" - Број 13/20)

Правилник о измјенама и допунама правилника о извођењу екскурзија и излета ("Службени гласник Републике Српске" - Број 72/22)

Правилник о начину образовања ученика код послодавца ("Службени гласник Републике Српске" - Број 65/19)

Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину образовања ученика код послодавца ("Службени гласник Републике Српске" - Број 12/21)

Правилник о упису и начину полагања испита ванредних ученика ("Службени гласник Републике Српске" - Број 98/19)

Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде ("Службени гласник Републике Српске" - Број 107/20)

Закон о школовању и стипендирању младих талената ("Службени гласник Републике Српске" - Број 73/10)

Правилник о плану уписа ученика у први разред средњих школа ("Службени гласник Републике Српске" - Број 30/22)

Правилник о 40-часовној радној седмици у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске" - Број 82/21)

Правилник о измјенама и допунама правилника о 40-часовној радној седмици у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске" - Број 74/22)

Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" - Број 70/19)

Посебни колективни уговор о измјенама и допунама посебног колективног уговора за запослене у области образовања и културе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" - Број 32/22)

Правилник о стандардима рада, педагога, психолога, социјалног радника и дефектолога у васпитно-образовним установама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске" - Број 73/22)

ИНТЕРНА АКТА

Статут ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла" Бања Лука (март 2020)

Правилник о кућном реду (март 2022)

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика (март 2022)

Правилник о дисциплинској одговорности радника (март 2022)