М А Т У Р С К И   И С П И Т

                                

 

ПЛАН ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

 

 

 

08.06.2015., од  09.15  до 10.45 сати - ПИСМЕНИ ДИО МАТУРСКОГ

                                                                  ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА                 

 

 

НАПОМЕНА:

 

  • ИСПИТ СЕ ПОЛАЖЕ У НАЗНАЧЕНИМ УЧИОНИЦАМА
  • ИСПИТ ПОЧИЊЕ У 09.15 САТИ И ТРАЈЕ 2 ШКОЛСКА ЧАСА
  • УЧЕНИК НА ИСПИТ СМИЈЕ ДОНИЈЕТИ САМО ХЕМИЈСКУ ОЛОВКУ
  • ИЗЛАЗАК У ТОКУ ТРАЈАЊА ИСПИТА ОДОБРАВА ДЕЖУРНИ ПРОФЕСОР
  • УЧЕНИК НЕ СМИЈЕ ОМЕТАТИ У РАДУ ДРУГОГ УЧЕНИКА
  • НЕДОВОЉНА ОЦЈЕНА ИЗ ПИСМЕНОГ ИСПИТА ЈЕ ЕЛИМИНАТОРНА

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЋЕ БИТИ ИСТАКНУТИ НА ОГЛАСНОЈ ПЛОЧИ У СРИЈЕДУ  10.06.2015.,  ДО 10.00 САТИ.

 

 

 

 

10.06.  и  11.06.2015., у 18.30 сати -  УСМЕНА ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ

                                                               ДИЈЕЛА ИСПИТА

 

12.06.2015.,  у 18.30 сати

                     и                         -   УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ  ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА  

13.06.2015.,  у 10.00 сати

 

 

 

 

                                                                                                  ДИРЕКТОР:

                                                                               ВОЈИСЛАВ ПОПОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ.