ОКВИРНИ РАСПОРЕД

АКТИВНОСТИ ЗА IV РАЗРЕД  (мај и јуни)

 

 

 

13.05.2015. – КРАЈ НАСТАВЕ ЗА IV РАЗРЕД

 

15.05.2015. – ОДЈЕЉЕЊСКА И НАСТАВНИЧКО ВИЈЕЋЕ  

 

20.05.2015. – ПОДЈЕЛА СВЈЕДОЧАНСТАВА УЧЕНИЦИМА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

                     

 

27.05., 28.05. и 29.05. – ПРИЈАВА МАТУРСКОГ ИСПИТА                                                       

 

 

08.06.2015. – ПИСМЕНИ ДИО МАТУРСКОГ ИСПИТА (српски језик)

 

10.06. и 11.06.2015. – ПРАКТИЧНИ ДИО МАТУРСКОГ ИСПИТА

 

12.06. и 13.06.2015. – ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА

 

15.06.2015. – НАСТАВНИЧКО ВИЈЕЋЕ (верификација матурског испита)

 

19.06.2015. - ДОДЈЕЛА ДИПЛОМА МАТУРАНТИМА

 

08.06. – 10.06.2015. – ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ (IV РАЗРЕД)

 

12.06.2015. – ПРИЈАВА ПОПРАВНОГ ИСПИТА

 

16.06.2015. – ПИСМЕНИ ДИО ПОПРАВНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 

18.06.2015. – УСМЕНИ ПОПРАВНИ ИСПИТ (СВИ ПРЕДМЕТИ)

 

19.06.2015. – НАСТАВНИЧКО ВИЈЕЋЕ (РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ ИСПИТА)

 

24.06.2015. – ИЗДАВАЊЕ СВЈЕДОЧАНСТАВА ПОСЛИЈЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА

 

 

 

                                                                                                                     ДИРЕКТОР:

 

                                                                                         ВОЈИСЛАВ ПОПОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ.