Савјет ученика је удружење свих ученика на нивоу наше школе, које чине представници свих одјељења. 

 

Савјет ученика има за циљ да промовише права и интересе свих ученика школе,  као и да их подстакне на ангажовање у раду школе.

 

Савјет ученика учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапријеђује  образовни рад у школи, те представља ставове ученика Школском одбору и управи школе.

 

Све активности чланова Савјета ученика можете пратити на: 

 

http://savjetucenikaetsbl.weebly.com/