Нове обрасце за годишње и мјесечне планове рада можете преузети на сљедећем линку:

 

 

 

ОБРАСЦИ