ПОЗИВ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА УЧЕШЋЕ НА РАДИОНИЦАМА У НОКЦ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЗА 2024. ГОДИНУ

Министарство просвете Републике Србије у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године и посебним циљем дефинисаним у Акционом плану за реализацију Стратегије: Унапређен однос према српском језику и књижевности као основним елементима националног и културног идентитета и унапређивање школовања на српском језику у дијаспори и региону, реализује низ активности у Научно-образовно-културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу.

У претходних пет година за надарене ученике средњих школа Републике Србије, Босне и Херцеговине, Републике Словеније, Црне Горе и Румуније реализоване су радионице које су за задатак имале остваривање наведеног циља.

Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић“ и ове године организује радионице из области Лингвистике, Историје српске културе, ФолклористикеМузикологије и етномузикологије, Класика српске књижевности и Етнологије и културне антропологије Наведене радионице организоваће се на основном нивоу, за нове полазнике, као и на вишем нивоу, за оне полазнике који су у претходном периоду похађали основни ниво. Предавачи ће, као и на претходним радионицама, бити професори и истраживачи, са Филолошког факултета, Филозофског факултета и Факултета за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду, из Института за српски језик САНУ, Института за књижевност и уметност у Београду и Музиколошког института САНУ.

Радионице по областима:

I) Лингвистика (две опште теме):  

а) ЖАРГОНИЗМИ, НЕОЛОГИЗМИ, ДИЈАЛЕКТИЗМИ У ОДНОСУ НА СТАНДАРНИ ЈЕЗИК, са подтемама: Неологизми у савременом српском језику;  Жаргонизми у светлу когнитивне лингвистике; Дијалекти у односу на стандардни језик

б) ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА

II) Историја српске културе:

а) Основни ниво: ИСТОРИЈА СРПСКЕ КУЛТУРЕ: Појам и специфичности српске културе; Култура на тлу Србије, праисторијско и античко наслеђе; Наслеђе словенске културе  (српскословенска култура); Наслеђе словенске културе  (српскословенска култура); Модерна грађанска култура (18–20. век); Европски контекст српске културе; Поезија и култура (једна радионица за полазнике који се први пут пријављују);

б) Виши ниво: ТРАДИЦИЈА КАО СТВАРАЛАЧКИ ПОДСТИЦАЈ У САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ КУЛТУРИ: Традиција и савременост; Књижевност и традиција. Подтекст и контекст; Архитектура и традиција; Књижевна дела као филмска подлога; Музика и традиција; Поезија и култура II (једна радионица за полазнике који су већ похађали радионице);

в) СРПСКА КУЛТУРА С КРАЈА 20. И У 21. ВЕКУ (менторски рад од недељу дана са одабраним полазницима који су већ похађали основни и виши курс)

III) Фолклористика:

а) Основни ниво: ФОЛКЛОР – ВЕРБАЛНИ И МУЗИЧКИ ИЗРАЗИ ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ (једна радионица за полазнике који се први пут пријављују);

б) Виши ниво: ТЕРЕНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ФОЛКЛОРА И ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ТРШИЋА И ЈАДРА (једна радионица за полазнике који су већ похађали радионице);

IV) Музикологија и етномузикологија – за ученике средњих музичких школа

а) Основни ниво

б) Виши ниво I

в) Виши ниво II

V) Класици српске књижевности

VI) Етнологија и културна антропологија

а) Основни ниво

б) Виши ниво I

Кратак опис програма радионица можете погледати у наставку:

За учешће у раду радионица пријаве се подносе најкасније до петка 20. маја 2024. године, попуњавањем упитника у наставку.

Попуни упитник

После селекције коју ће извршити Програмски савет Центра, одабрани ученици добиће званични позив на адресу школе (контакт адресу који су оставили приликом пријаве), за присуство наведеним радионицама.

Реализација наведених програма планирана је за следеће термине:

  • од 27. јуна до 5. јула 2024. године – први део и децембар 2024. године други део – Етнологија и културна антропологија
  • од 14. јула до 27. јула 2024. године – Лингвистика;
  • од 5. августа до 16. августа 2024. године – Историја српске културе
  • од 4. августа до 17. августа 2024. године – Фолклористика

-   од 4. августа до 11. августа 2024. године - Музикологија и етномузикологија – за ученике средњих музичких школа

-   од 18. августа до 26. августа 2024. године – Класици српске књижевности

Планирано је да сви ученици добију потврде за успешно савладан програм, а оним  ученицима који под вођством ментора са успехом напишу и одбране своје истраживање, биће објављен рад у шестом зборнику радова Млади и србистика полазника радионица у Научно-образовно-културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу.

Боравак на бази пуног пансиона за полазнике радионица финансира Министарство просвете из сопствених средстава. Учесници радионица сами сносе трошкове путовања.  


Комплетан допис можете погледати овдје.