У другом полугодишту школске 2022/2023. године, у оквиру провођења програма професионалне оријентације матураната, у нашој школи су реализоване презентације и промоције високошколских установа.

Циљ ових активности је професионално информисање ученика о могућностима и условима студирања на нашим факултетима.

Матуранти су имали прилику слушати предаваче и представнике:

ü  Рударског факултета 06.03.2023. године,

ü  Машинског факултета 08.03.2023. г.,

ü  Универзитета за пословне студије 10.03.2023. г.,

ü  Факултета за пословни инжињериг и маркетинг 14.03.2023. г.,

ü  Економског факултета 14.03.2023. г.,

ü  Факултета физичког васпитања и спорта 22.03.2023. г.

Стручни сарадници су у оквиру провођења програма професионалне оријентације провели истраживање о професионалним интересовањима ученика које је показало да ће се, након завршене средње школе, 75 % ученика опредијелити за студирање, док ће се  22 % ученика опредијелити за запослење. Приликом одабира факултета ученици углавном самостално одлучују, док презентације високошколских установа у школи сматрају значајним за стицање потребних информација.