УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ УСПЈЕШНО ЗАВРШИЛИ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ПОЛАЖУ МАТУРСКИ ИСПИТ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ, ПРЕМА РАСПОРЕДУ ПОЛАГАЊА:

01.06.2023. год. (четвртак) ОД 18h ДО 19.30h - ПИСМЕНИ ДИО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА.

05.06.2023. год. (понедјељак) И 06.06.2023. год. (уторак) У 18.30 h - УСМЕНА ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ ДИЈЕЛА МАТУРСКОГ ИСПИТА .

07.06.2023. год. (сриједа) И 08.06.2023. год. (четвртак) У 18.30h - УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА.


ДА БИ ПРИСТУПИО ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА, УЧЕНИК ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПРИЈАВИ МАТУРСКИ ИСПИТ ТЈ. ДА ПОДНЕСЕ ШКОЛИ СЉЕДЕЋЕ:

    • ПРИЈАВУ У КОЈОЈ НАВОДИ НАЗИВ МАТУРСКОГ РАДА И ИМЕ МЕНТОРА, КАО И НАЗИВ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА,
    • СВЈЕДОЧАНСТВА О ЗАВРШЕНОМ I, II, III И IV РАЗРЕДУ,
    • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И
    • ЈЕДНУ КОПИЈУ МАТУРСКОГ РАДА.

 

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА ПОДНОСИ СЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 1. И ТО:

26.05.2023.- ОД 09.00 ДО 14.00 САТИ

29.05.2023.- ОД 09.00 ДО 14.00 САТИ

30.05.2023.- ОД 09.00 ДО 14.00 САТИ

 

ПРИЛИКОМ ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА УЧЕНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА ПОШТУЈУ РОКОВЕ И ДА СЕ ПОНАШАЈУ У СКЛАДУ СА ЕТИЧКИМ КОДЕКСОМ И КУЋНИМ РЕДОМ.

ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА НЕ МОЖЕ ПРИСТУПИТИ УЧЕНИК КОЈИ НИЈЕ ПОДНИО ПРИЈАВУ.

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ УПУЋЕНИ НА ПОПРАВНИ ИСПИТ, МАТУРСКИ ИСПИТ ПОЛАЖУ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

 

БАЊА ЛУКА, 18.05.2023.

                                                                                                          ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИРИНА ЧАВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ.