ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД У ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ БАЊА ЛУКА

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

СТРУКА

Редни број

ЗАНИМАЊЕ

Степен

Број ученика

Број одјељења

Електротехника

1.

Техничар електронике

IV

24

1

2.

Техничар рачунарства и програмирања

IV

96

4

3.

Техничар електроенергетике

IV

24

1

4.

Техничар телекомуникација

IV

48

2

УКУПНО

192

8