Име занимања: ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ 

Нивo сложености: IV, четворогодишња стручна школа

Стручне квалификације: 

  • врши пројектовање постројења, мрежа и инсталација, трансформатора, електричних машина и опреме;
  • врши детекцију и дијагностику квара;
  • врши монтажу, подешавање и одржавање постројења, мрежа и инсталација, трансформатора, електричних машина и опреме;
  • врши мјерења, контролу и тестирање електроенергетских постројења и уређаја;
  • познаје основне законе управљања електроенергетским постројењима и уређајима...

 

 

 

 

 

 

Комплетан наставни план и програм за смјер ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ