Име занимања: ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ                    

Ниво сложености: IV, четворогодишња стручна школа

Стручне квалификације: 

  • врши пројектовање електронских склопова и уређаја;
  • врши детекцију и дијагностику квара;
  • врши монтажу, подешавање и одржавање електронских склопова и уређаја;
  • посједује основна знања о електричним машинама и уређајима у аутоматским системима и електромоторним погонима;
  • познаје основне законе управљања и регулације система аутоматског управљања и електромоторног погона;
  • врши мјерења, контролу и тестирање електронских склопова и уређаја;
  • користи рачунар у системима аутоматског управљања и посједује основна знања програмирања и управљања микроконтролерима, нумерички управљаним (CNC) и програмабилним логичким контролерима (PLC);
  • способан је да врши аквизицију (прикупљање и обраду) мјерних података помоћу рачунара и програмабилних логичких;
  • користи знања из аналогне, дигиталне и рачунарске технике обраде и преноса сигнала...

 

Комплетан наставни план и програм за смјер ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ