Име занимања: ТЕХНИЧАР РАЧУНАРСТВА   

Нивo сложености: IV, четворогодишња стручна школа

Стручне квалификације: 

 • познаје архитектуру рачунара;
 • познаје основне мрежне протоколе;
 • познаје функције и основе рада са рутерима и осталом мрежном опремом;
 • врши детекцију и дијагностику квара;
 • врши монтажу, контролу, подешавање, тестирање и одржавање рачунарске опреме и система;
 • врши инсталацију системског и корисничког софтвера;
 • користи софтвер за канцеларијско пословање и презентацију података,
 • програмира на једном програмском језику;
 • зна основе SQL (Structured Query Language);
 • користи систем за управљање релационим базама података ;
 • познаје безбједност рачунарских система;
 • програмира у једном објектно оријентисаном програмском језику;
 • познаје основе администрирања мрежних сервера;
 • користи знања из аналогне, дигиталне и рачунарске технике обраде и преноса података...

 

Комплетан наставни план и програм за смјер ТЕХНИЧАР РАЧУНАРСТВА