04.10.2013.

Шаховска секција

Ученици који су заинтересовани да буду чланови шаховске секције могу се пријавити на секцију:   Електронски (електронском поштом на адресу boris.knezevic@ets.rs.ba) Лично професору задуженом  за вођење секције.   Накнадно ће се постићи договор о терминима секције и начину рада секције.   Секцију води: Борис Кнежевић

Више