Светосавска приредба

Промотивни видео

Оквирни распоред активности до краја школске године


ОКВИРНИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

 

 

I, II, III РАЗРЕД

 

 

 

15.08.-17.08.2018. – РАЗРЕДНИ ИСПИТИ

 

13.08.-17.08.2018. – ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ

                                                                                          (I, II, III РАЗРЕД)

 

15.08., 16.08. И 17.08.2018 ПРИЈАВА ПОПРАВНОГ ИСПИТА (I, II, III РАЗРЕД)

 

20.08.2018. – ПИСМЕНИ ДИО ПОПРАВНОГ ИСПИТА (МАТЕМАТИКА)  

 

21.08.2018. – ПОПРАВНИ ИСПИТ ИЗ ОСТАЛИХ ПРЕДМЕТА                     

                                     

22.08.2018. – УСМЕНИ ДИО ПОПРАВНОГ ИСПИТА (МАТЕМАТИКА)

 

23.08.2018. – НАСТАВНИЧКО ВИЈЕЋЕ (ВЕРИФИКАЦИЈА ПОПРАВНОГ ИСПИТА)

 

28.08.2018. – ПОДЈЕЛА СВЈЕДОЧАНСТАВА (I, II, III РАЗРЕД)

 

31.08.2018. – УПИС УЧЕНИКА (ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА  II, III, IV РАЗРЕД)

 

 

БАЊА ЛУКА, ЈУЛИ, 2018.

 

 

 

 

                                                                                                                      ВД ДИРЕКТОР:

 

МИРЈАНА ЗЛАТКОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ.

                                                                                        


27. 07. 2018.