Ово упутство представља генералне смјернице приликом поступања у случају појаве COVID-19 у школама. Сваки случај је потребно детаљно истражити и извршити појединачну процјену ризика. Смјернице су припремљене у складу са тренутном организацијом наставног процеса и превентивним мјерама које се спроводе у школама у Републици Српској, до сада доступним научним подацима у вези са преносом инфекције код дјеце, препорукама међународних организација те досадашњим искуством од почетка наставе у Републици Српској.

Смјернице су подложне измјени у складу са промјенама епидемиолошке ситуације.

Поступак у случају појаве COVID 19 у школама